Mhux daqshekk il-boghod


Ghada gurnata ghal mieghek sbejha kampanja tieghi, wahdi,nintilef nigri u naqad fil- haxix u il-fjuri tieghek , ghaliex issa huwa il-waqt, qabel sbuhitek titbil u titlef il kulur ferriehi tieghek. Hallini nitpaxxa nhares lejn il hdura, il-pjanura u il-kompozizjoni ta kuluri li sa min kmieni filghodu ileqqu bin-nida friska, u jixxenqu ghas shana tax xemx wara dawn il-jumejn ta rih, rih li qisu irid jrawimom mudelli u wara il-ftit mumenti ta xita traxxax li nizlet bhal karru ta deheb fin, sempliciment bix tifriskom u isahahom...
Mil punent sa in-nosinahar ha nzur il partijiet tighek fil postijiet li tant ghandi ghal qalbi, fuq din it-tikka u neda nitpaxxa u nserrah il-menti, b'dal mod li inti biss ghandek il-poter li tigri u tilghab bl-ispirtu tieghi, u tigri fil-vini tieghi, isaharli il-gismi u il-demmi...
Site Meter

Comments

Popular posts from this blog

Hiccups Pub Paceville- still the best burger you could ever have had...but luckily you still can have...

Remembering Steve Jobs- a tribute in pictures.

Splendid...